O projekcie

Fundatorem odznaczenia Sprawiedliwego Wśród Ukraińców jest Fundacja Pro Publico Bono -RP z siedzibą w Poznaniu – oraz właściciel „ Gotowych Spółek”

P. Zbigniew Bilinski

Celem ufundowania powyższego odznaczenia jest uhonorowanie Ukraińców, którzy nieśli pomoc Polakom, narażając przy tym swoje życie.

Ważne kryteria:

  • Uratowany musi być Polakiem , a osoba, która ocaliła mu życie, musi być narodowości ukraińskiej.
  • Z uratowaniem życia nie mogła się wiązać jakakolwiek rekompensata dla wybawcy.
  • Pospieszenie na ratunek musiało wiązać się z jakimś ryzykiem dla życia lub wolności wybawcy

W skład odznaczenia wchodzi dyplom honorowy, medal , statuetka.

Kto może otrzymać.

Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie wybitym medalem noszącym napisem SPRAWIEDLIWY WSRÓD UKRAIŃCÓW, statuetka I dyplomem honorowym . Każda osoba, którą uznano za Sprawiedliwego wśród Ukraińców, jest uprawniona do otrzymania od fundacji stosownego certyfikatu.

Jeśli osoba ta nie żyje, jej krewny może wystąpić o przyznanie jej tytułu Sprawiedliwego Wśród Ukraińców.


Tytuł „Sprawiedliwi Wśród Ukraińców” będzie kontynuowany tak długo, jak długo wnoszone będą prośby o przyznanie tego tytułu, wsparte mocnymi dowodami, spełniającymi wyznaczone kryteria.


Projekt jest w istotny sposób wspierany organizacyjnie przez Fundacje na Rzecz Promocji i Rozwoju ‘Głos Młodych”.