Uroczystego ukonstytuowanie się Kapituły Odznaczenia Honorowego „Sprawiedliwi wśród Ukraińców”

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy oficjalnie oraz zapraszamy do aktywnego udziału w planowanym na dzień 30.05.2019 roku  opracowanego przez Fundację Pro Publico Bono –RP.

Celem opracowania powyższego odznaczenia jest chęć uhonorowania wszystkich Ukraińców biorących aktywny udział w ratowaniu Polaków podczas pogromów na Wołyniu i Galicji Wschodniej w okresie 1939/47 oraz tym samym podkreślenie sprzeciwu wobec wszelkich ruchów nacjonalistycznych przejawiających się szowinizmem – dającym sobie prawo do mordowania innych narodowości, w tym realizowania czystek etnicznych o cechach ludobójstwa w Europie i na całym świecie. Odznaczenie to będzie składało się z dyplomu honorowego, medalu i statuetki.

Każda osoba, która zostanie uznana przez Kapitułę za „Sprawiedliwego wśród Ukraińców”, będzie uprawniona do otrzymania od naszej Fundacji stosownego Certyfikatu. Jeśli osoba ta nie żyje, jej krewny może wystąpić o przyznanie jej tytułu Sprawiedliwego Wśród Ukraińców. Opracowanie poszczególnych tytułów będzie kontynuowany, jak długo wnoszone będą prośby o przyznanie tego odznaczenia, wsparte mocnymi dowodami i spełniającymi wyznaczone kryteria: U ratowana osoba musiała być narodowości polskiej, a osoba, która ocaliła mu życie musiała być narodowości ukraińskiej . Z uratowaniem życia nie mogła się wiązać jakakolwiek rekompensata dla wybawcy. Pośpieszenie na ratunek musiało wiązać się z ryzykiem dla życia lub wolności wybawcy.

Zapraszam więc wszystkich Polaków i Ukraińców, wszystkich ludzi dobrej woli do aktywnej współpracy naukowej, wsparcia i promocji idei humanitaryzmu. Szczególnie liczymy na wsparcie naukowców, historyków, socjologów, organizacje społeczne polsko-ukraińskie, weteranów wojennych i młodzież oraz wszystkich, którym zależy na dobrosąsiedzkich stosunkach Polski z Ukrainą.

Poznań 8.03.2019

Prezes Fundacji ProPublicoBono RP

Zbigniew Biliński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *